Nortzuk gara?

 

 

2008ko Lore Jokoa

“ANTZINEKO” Mungiko kultura-erakunde berria da, baina gure lana ez da orain hasi. “ANTZINEKO” se presenta como una asociación cultural nueva en Mungia, aunque nuestro trabajo no comienza ahora.
Aitzitik, lehenengo “LORE JOKOAK” izeneko ekitaldiaren bitartez, orain dela lau urte lagun-talde bat batu ginen, eta talde hori apurka-apurka sendotu egin da, jaialdi horren inguruko zereginetan gero eta parte-hartze handiagoa izanik. Somos un grupo de gente que comenzó a juntarse a partir del primer “LORE JOKOAK”, hace ahora cuatro años, y que poco a poco, ha ido consolidándose y participando más activamente de las diferentes tareas y labores que rodean a esta fiesta.
Horretara, aitzakia moduan “LORE JOKOAK” izeneko jaialdia erabilita, ikerketa-lanetan hasi gara, bai jantzien esparruan, baita esparru horri lotuta agertzen diren aspaldiko lanbideen inguruan ere, ahaztuta dagozanak (lihogintza, artilea… etab.). Utilizando como pretesto la fiesta del “LORE JOKOAK”,  hemos comenzado a realizar diferentes trabajos de investigación, tanto en el campo de vestuario, como en las antiguas y perdidas profesiones que rodean al mundo del vestuario (lino, lana… etc).
Betiko “baserritar” janzkerari dagokionez, ikusi izan dogu Mungiko herritarrek gero eta interes handiagoa dutela gai honetan; hala ere, maiz-sarri gauzak polito eta fede onez egiten dira, baina oinarri historiko handirik gabe, informazio gutxi dagoelako gai honen inguruan. En cuantro al traje tradicional hemos observado y comprobado, el creciente interés que se ha producido en la población de Mungia en este tema, pero también hemos visto que en ocasiones se hacen cosas sin mucha base histórica, debido a la poca información que existe sobre el tema.
Ildo horri ekinez, azkeneko 3 urteetan hutsune dokumental horretan aritu gara lanean, mota askotako jarduerak gauzatuz: Es, en este vacío documental, en el que llevamos trabajando durante 3 años, realizando diferentes tipos de actividades:
 • “LORE JOKOAK” izenekoaren aurreko hilabetean (urria), XX. mende- hasierako argazki-erakusketa antolatzen dogu.
 • Durante el mes anterior al “LORE JOKOAK” (Octubre), montamos una exposición de fotografía de principios del s. XX.
 • Erakusketa horretan, “baserritar” arropa ere ikus daiteke, dagoen dokumentazioan oinarritutakoa.
 • En esta exposición también se puede ver ropa tradicional realizada basándonos en la documentación existente.
 • Buruzapiak, abarketak, abarkak… jartzen erakusteko tailerrak.
 • Talleres para enseñar a poner pañuelos, alpargatas, abarcas…
 • Joste-tailerrak, herriko beste talde batzuekaz elkarlanean arituz (DIZ-DIZ).
 • Talleres de costura en colaboración con otros grupos del pueblo (DIZ-DIZ).
 • Kapelak edo sonbreruak egiteko tailerrak.
 • Taller para realización de sombreros.
 • Jatorrizko patroiak maileguan ematen doguz.
 • Préstamo de patrones originales.
 • Jantziak azaltzeko fitxak egiten doguz.
 • Realización de fichas explicativas de vestuario.
 • Tradiziozko janzkera zaharrarekin lotutako eskola-materiala prestatzen dogu.
 • Preparación de material escolar en relación con el vestuario antiguo tradicional.
 • Ikastetxeei bisita gidatuak eskaintzen deutseguz.
 • Visitas guiadas a los centros escolares.
Beste alde batetik, aspaldiko lanbideen gaia ia-ia berez sortu zen, euskal jantzien inguruan ikertzen ari ginenean. Por otro lado, el tema de las antiguas profesiones, surgió casi de manera natural al estar investigando sobre el vestuario vasco.
Euskal jantzietan lihoa erabiltzen zela ikusita, gai horren inguruan hausnartu eta sakontzen hasi ginen eta lihogintzari buruz gehiago jakiteko beharrizana sortu jakun. El uso del Lino en el vestuario vasco, nos llevó a reflexionar e indagar sobre este tema, creándose en nosotros la necesidad de saber más sobre el proceso de realización de la tela de lino.
Beraz, urte honetan zehar, ekinean aritu izan gara eremu erakargarri horretan, hau da, kulturaren, etnografiaren eta heziketaren ikuspegitik hain interesgarria den eremu horretan. Durante este año pasado hemos comenzado a ahondar en un campo que es realmente interesante, tanto a nivel cultural, etnográfico y didáctico.
Jakin ere, oso gutxi dakigu lihoak Euskal Herrian eta Bizkaian izan zuen garrantziari buruz, eta gure ustez, merezi du gai horretan sakontzeak, mende luzeetan barrena lihoa goratu zelako, eta estatusaren nahiz boterearen erakusgarri bihurtu zelako; egin-eginean ere, Bizkaiko emakumezko eta gizonezkoen hainbat eta hainbat belaunaldik gauzatu eben lan neketsu hori, alegia, landaretik bere dohai baliotsua ateratzea: lihoaren haria. Poco se sabe de la importancia que tuvo el Lino en el País Vasco y en Bizkaia, y creemos que se debería tener más información sobre ello, ya que durante siglos fue objeto de culto y símbolo de estatus, poder, confort y decenas de generaciones de mujeres vizcaínos realizaron el laborioso camino para extraer de la planta su preciado don: el hilo de lino.

Mungiko kultur-erakunde berria